София / Организации
· Военни [7]
· Международни [15]
· Неправителствени [130]
· Общински [29]
· Партии [23]
· Правителствени [20]
· Стопански [15]
· Търговски [41]
· Други [65]


Ние ще ви помагаме да вземате ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ, свързани с вашето хранене. Заедно ще се борим срещу търговските заблуди, некоректното етикиране на храните, капаните в супермаркетите, липсата на информация и наложените погрешни стереотипи за...

 BG   http://www.hranazarazmisul.bg 

22 посещения | регистриран на 2016-09-16

НАРС е неправителствена организация в обществена полза, създадена, за да защитава трудовите, социални и интелектуални права на своите членове, полагащи труда си в частния и в публичния сектор.

 BG   http://nars-bg.eu 

39 посещения | регистриран на 2016-08-31

Да постигнем видима промяна в нагласите и културата на българското общество към физическата активност и спорта за здраве, като това допринесе до общо намаляване на процента физически неактивни българи от всички възрастови групи.

 BG   http://bgbeactive.org 

20 посещения | регистриран на 2016-08-29

Софийски планински клуб е организация, създадена от млади планинари и ентусиасти, поставили си за цел да провокират интереса на хората към планинарството, алпинизма.

 BG   http://spk.bg 

15 посещения | регистриран на 2016-08-08

Организиране и подпомагане на изследователска, диагостична дейност и профилактина дейнорст между етносите. Участие в реализиране на програми за социално подпомагане. Реализиране на образователни, здравни, социални и културни проекти и програми.

 http://www.etno-obshtestvo.bg 

11 посещения | регистриран на 2016-07-22

Синдикално сдружени на синдикални организации.

 BG   http://www.fnsduo.com/ 

10 посещения | регистриран на 2016-05-05

"Ви Ар Ес Контрол" ЕООД е първият оправомощен от Председателя на БИМ Орган за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП г.

 BG   http://vrs-bg.com 

29 посещения | регистриран на 2015-09-11

Основните цели на асоциацията са да защитава правата и интересите на потребителите чрез: предоставяне на информация, съдействие при нарушени права.

 BG   http://aktivnipotrebiteli.bg/ 

16 посещения | регистриран на 2015-06-19

SGS e водещата в света компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране. Ние сме признати за световен еталон за качество и почтеност. Разполагаме с мрежа от над 1650 офиса и лаборатории по целия свят

 BG   http://www.sgs.bg/ 

14 посещения | регистриран на 2015-05-29

БКТК има за цел да оказва всестранно съдействие за утвърждаване и разширяване на търговско –икономическото и научно-техническо сътрудничество между стопанските организации на Република България и Република Казахстан.

 BG   EU   http://bkcc.eu 

18 посещения | регистриран на 2015-04-17

Каталог на сайтовете в София

СПРАВОЧНИК