София / Право
· Адвокатски кантори [128]
· Нормативни актове [6]
· Патенти, изобретения [8]
· други [52]


Предоставяне на правни устни и писмени консултации, оказване на правна помощ и съдействие при водене на преговори и сключване на сделки, оказване на процесуално представителство и защита пред съд, както и всякакви други юридически дейности.

 BG   http://semeinopravo.com 

37 посещения | регистриран на 2016-11-04

Международна правна кантора Д.Владимиров и партньори правно обслужване по търговски, граждански и застрахователни дела. Кантората разполага със адвокат по европейско право, имотни дела, бракоразводни дела и събиране на задължения и ликвидация на...

 BG   EN   EU   http://lawyer-bulgaria.bg 

39 посещения | регистриран на 2016-05-30

Адвокатска колегия Благоевград обхваща районите на градовете Благоевград Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев

 BG   http://akblagoevgrad.bg 

13 посещения | регистриран на 2016-04-13

Процесуално представителство, еднократно и абонаментно правно обслужване, юридически услуги и консултации в София, България и чужбина от Адвокат Кулчева.

 BG   http://www.advokat-kulcheva.com 

99 посещения | регистриран на 2015-12-18

Кантората е специализирана главно в защита по дела срещу монополисти /мобилни оператори, топлофикациоони дружества, ВИК и ЧЕЗ/, по търговски, семейноправни, трудови, вещни и облигационни казуси, както и дела срещу застрахователи.

 BG   http://www.vkamenarska.com 

81 посещения | регистриран на 2015-10-28

Адвокатско дружество "Йосифова и Иванов" със седалище в гр.София. високо квалифицирани и мотивирани адвокати, юристи и административно-технически персонал.

 BG   http://lexsofia.com 

91 посещения | регистриран на 2015-10-09

Адвокатски услуги. Правни съвети, консултации и правна помощ. Процесуално представителство пред държавни и общински органи и съдилища. Специалист по трудово, гражданско, търговско право, семейно и наследствено право. Адвокат на фирми и физически лица

 http://advokat-mazev.com 

67 посещения | регистриран на 2015-08-13

Адвокат в София за правна помощ - разводи, семейно право, наказателно право, прехвърляне на дружествени дяло и т.н.

 BG   http://advokat-sofia.dir.bg   GLOG 

52 посещения | регистриран на 2015-07-24

Адвокат Мариана Митова е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2000 г. Специализира в областта на наказателното право и облигационните отношения, в казуси свързани с измами, междуфирмени задължения, в Европейското законодателство и жалба до...

 BG   EN   http://adwokatmarianamitowa.dir.bg   GLOG 

79 посещения | регистриран на 2015-07-08

Консултации и процесуално представителство, изготвяне на правни анализи и абонаментно обслужване на фирми в областта на трудово, търговско, административно, семейно и наследствено, облигационно и вещно право, обществени поръчки и концесии.

 BG   http://www.saltirova-radkova.com 

63 посещения | регистриран на 2015-06-29

Каталог на сайтовете в София

СПРАВОЧНИК