София / Право
· Адвокатски кантори [127]
· Нормативни актове [6]
· Патенти, изобретения [8]
· други [53]


DD Consultus се намира в Малта и е специализирана в онлайн хазартната индустрия, обработката на онлайн плащания и свързаните с нея услуги.

 BG   http://ddconsultus.com 

7 посещения | регистриран на 2018-02-02

Нашата адвокатска кантора акцентира върху търговското и гражданското право, подкрепяйки чуждестранни фирми и граждани по време на пребиваването им в България. Предоставяме правни услуги в различни области, както и процесуално представителство в...

 BG   EN   http://anwalt-bg.com 

30 посещения | регистриран на 2017-08-25

Предоставяне на правни устни и писмени консултации, оказване на правна помощ и съдействие при водене на преговори и сключване на сделки, оказване на процесуално представителство и защита пред съд, както и всякакви други юридически дейности.

 BG   http://semeinopravo.com 

84 посещения | регистриран на 2016-11-04

Международна правна кантора Д.Владимиров и партньори правно обслужване по търговски, граждански и застрахователни дела. Кантората разполага със адвокат по европейско право, имотни дела, бракоразводни дела и събиране на задължения и ликвидация на...

 BG   EN   EU   http://lawyer-bulgaria.bg 

54 посещения | регистриран на 2016-05-30

Адвокатска колегия Благоевград обхваща районите на градовете Благоевград Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев

 BG   http://akblagoevgrad.bg 

30 посещения | регистриран на 2016-04-13

Процесуално представителство, еднократно и абонаментно правно обслужване, юридически услуги и консултации в София, България и чужбина от Адвокат Кулчева.

 BG   http://www.advokat-kulcheva.com 

112 посещения | регистриран на 2015-12-18

Кантората е специализирана главно в защита по дела срещу монополисти /мобилни оператори, топлофикациоони дружества, ВИК и ЧЕЗ/, по търговски, семейноправни, трудови, вещни и облигационни казуси, както и дела срещу застрахователи.

 BG   http://www.vkamenarska.com 

93 посещения | регистриран на 2015-10-28

Адвокатско дружество "Йосифова и Иванов" със седалище в гр.София. високо квалифицирани и мотивирани адвокати, юристи и административно-технически персонал.

 BG   http://lexsofia.com 

102 посещения | регистриран на 2015-10-09

Адвокатски услуги. Правни съвети, консултации и правна помощ. Процесуално представителство пред държавни и общински органи и съдилища. Специалист по трудово, гражданско, търговско право, семейно и наследствено право. Адвокат на фирми и физически лица

 http://advokat-mazev.com 

75 посещения | регистриран на 2015-08-13

Адвокат в София за правна помощ - разводи, семейно право, наказателно право, прехвърляне на дружествени дяло и т.н.

 BG   http://advokat-sofia.dir.bg   GLOG 

66 посещения | регистриран на 2015-07-24

Каталог на сайтовете в София

СПРАВОЧНИК