София / Образование и наука / Институти, лаборатории

Подреди по: Дата | Азбучен ред | Брой хитове

Институт по информационни технологии - БАН.

 BG   EN   http://www.iit.bas.bg 

1421 посещения | регистриран на 2004-03-23

Национален център за аграрни науки. Ние сме водещия институт в областта на изследването на почвите в България.

 BG   EN   http://www.iss-poushkarov.org 

1222 посещения | регистриран на 2004-02-20

Научноизследователският център по медицинска биофизика е носител на световни награди по алтернативна медицина и биофизика. Извършва се биолечение на очни, вътрешни и нервни болести. Изследват се биофизични полета и се организират курсове по...

 BG   EN   EU   http://www.medicalbiophysics.dir.bg 

666 посещения | регистриран на 2004-11-15

Биоевибул ЕООД е търговска фирма, която предоставя на своите клиенти внимателно подбрани уреди, апарати, инструменти и системи за измерване, контрол и мониторинг на производствени, екологични и селскостопански параметри.

 BG   EN   http://www.bioevibul.com 

617 посещения | регистриран на 2005-03-11

Целта на института е да разработва растения и растителни сортове с подобрени качества и устойчиви на различни стресови фактори чрез комбиниране на постиженията на класическата селекция с иновационните методи на биотехнологията и молекулярната...

 BG   EN   http://www.abi.bg/index.php 

587 посещения | регистриран на 2005-04-13

Информация, секции, проекти и публикации на Института по зоология при Българската академия на науките.

 BG   EN   http://www.zoology.bas.bg 

425 посещения | регистриран на 2005-06-26

Комплексни решения за микробиологични и биотехнологични лаборатории. Предлагаме на Вашето внимание широка гама от лабораторни апарати и консумативи

 BG   EN   http://www.biotechlab-bg.com 

156 посещения | регистриран на 2010-04-16

Основните интереси на сътрудниците на секцията са в областта на: обща теория на информацията, многоагентни системи, мултимедийни системи, семантика, откриване на знания в данни, когнитивни науки, информационно обслужване, уеб технологии и др.

 BG   EN   http://www.math.bas.bg/infres/ 

76 посещения | регистриран на 2006-12-05

Институт Инспирала организира и провежда семинари и обучения в сферата на терапията, личностното и духовно усъвършенстване в региона, като интегрира методи и стратегии за трансформация и разгръщане на вътрешния потенциал приложими за всички.

 BG   EN   http://www.inspirala.org  

70 посещения | регистриран на 2010-01-04

Каталог на сайтовете в София

СПРАВОЧНИК