София / Производство / Енергетика

Подреди по: Дата | Азбучен ред | Брой хитове

Проектиране, узаконяване и изграждане на външни електрозахранвания, ремонт на трафопостове, направа на вътрешни електроинсталации, електромерни и разпределителни табла.

 BG   http://cerb-el.com 

42 посещения | регистриран на 2014-07-18

Първата пакетна услуга за газификация, която включва всички дейности от проектирането на инсталацията и нейното изграждане, през пускането на газ до сервизното обслужване на уредите.

 BG   http://homeline.bg 

33 посещения | регистриран на 2012-11-09

Енергоремонт Холдинг и дъщерните му дружества са дългогодишни производители на енергетично оборудване, резервни части и металоконструкции, поддържане и капитални ремонти, така и за реконструкции и рехабилитации на основно оборудване в енергетиката.

 BG   http://erhold.bg 

61 посещения | регистриран на 2012-10-12

Енергиен одит и обследване на сгради. Саниране и поставяне на дограми и топлоизолация. Проектиране и монтаж на конвенционална мълниезащита и с изпреварващо действие. Проектиране и изграждане на фотоволтаични централи. Конструкции за слънчеви панели.

 BG   http://saturn95.com 

88 посещения | регистриран на 2012-07-25

CDM SYSTEMS - електродни котли, инфрачервено отопление, радиатори, бойлери.

 BG   EN   EU   http://cdmsystems.eu 

68 посещения | регистриран на 2012-04-18

Хидроенергийна компания Горна Арда е смесено българо-австрийско търговско дружество, създадено за да проектира, изгради и експлоатира едноименната хидроенергийна каскада, разположена по горното течение на река Арда.

 BG   EN   http://www.gornaarda.bg 

49 посещения | регистриран на 2012-02-29

Екопауър проджект ЕООД - соларни панели за гореща вода, слънчеви колектори.

 BG   http://ecopowerproject.bg 

113 посещения | регистриран на 2011-06-01

Актуални цени на електроуслугите за 2011г. Електроуслуги и електроинсталации Изграждане, монтаж и поддръжка на електро инсталации в битови, търговски или промишлени обекти, диагностика и ремонт на електро инсталации.

 BG   http://jorfii.freehosting.bg/pag... 

99 посещения | регистриран на 2011-04-11

Проектиране и изграждане на фотоволтаични централи. Консултации по проекти по ПРСР, м. 311 и м.312. Доставка на фотоволтаични модули, инвертори и оборудване за фотоволтаични централи.

 BG   EN   http://www.bnns.eu 

74 посещения | регистриран на 2011-01-06

Инвестиционно посредничество, проектиране, проучване и консултации, експлоатация и поддръжка на фотоволтаични централи. Възможности за инвестиция в България. Оферти за фотоволтаици в България. Новини относно фотоволтаичния бизнес в България и света.

 BG   EN   EU   http://photovoltaicbulgaria.com 

150 посещения | регистриран на 2010-09-24

Каталог на сайтовете в София

СПРАВОЧНИК