София / Услуги / Консултации

Подреди по: Дата | Азбучен ред | Брой хитове

Бизнес идеи и готови проекти, които могат да се финансират по мярка 6.4 от ПРСР 2014-2020. Част от проектите които могат да получат евро финансиране са: добив на криптовалути, производство на мебели, продуциране на видео и др.

 BG   https://risuku.eu/ 

12 посещения | регистриран на 2018-03-06

Консултантски услуги за продажби и комуникация, за семейства и двойки, за деца и ученици. Научете повече на: http://www.toshkosavov.com/

 BG   http://www.toshkosavov.com/ 

14 посещения | регистриран на 2017-02-01

„АБАКУС ОДИТИНГ” ООД е създадено през 2009 г. и вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200819408, регистрирано в НАП – офис Център. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.София, п.к.1700, ул. Асен Разцветников №30.

 BG   http://abacusoditing.com/ 

6 посещения | регистриран на 2016-10-26

Анализ на диаманти - определяне на формата и теглото на диаманта с точност една стотна от карата, анализ на чистотата, анализ на цвета.

 BG   EN   http://www.nuri-gem-lab.com/ 

5 посещения | регистриран на 2016-10-10

Сайт за здраве, разваляне на магия, гадание, предсказания, амулети за здраве, талисмани за любов

 BG   http://svetlina-bg.com/bg/index.... 

13 посещения | регистриран на 2016-07-01

Нашата цел е да насърчаваме развитието на прозрачен, свободен и конкурентен пазар на електрическа енергия. езплатно администрираме цялата процедура по регистриране на клиентите ни на свободния пазар на ел. енергия.

 BG   http://bulelectro.com/ 

34 посещения | регистриран на 2015-12-30

Сайт за личностно развитие и лайф коучинг /коучинг за високи постижения, коучинг за хармония и баланс и коучинг по Закона за привличането/.

 BG   http://lifesuccess-coaching.com/ 

49 посещения | регистриран на 2015-10-16

Устни и писмени правни консултации, подготовка и сключване на граждански и търговски сделки. Подготовка и съдействие за извършване на всички нотариални действия и други.

 BG   EN   http://igmconsulting.eu/ 

10 посещения | регистриран на 2015-08-20

Откриване на нов ресторант. Консултация по меню. Документи за нов ресторант. Система за безопасност на храните. Нассап. Ресторант и хотел оборудване. Обучение на персонал. Ресторант консултации. Хотел Консултации. Анализ на работещ ресторант.

 http://www.synergyconsult.eu 

6 посещения | регистриран на 2015-05-29

Консултиране за получаване на сертификат по ISO 9001

 BG   http://iso-9001.dir.bg   GLOG 

4 посещения | регистриран на 2015-05-08

Каталог на сайтовете в София

СПРАВОЧНИК